മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാത്തവരെ… പ്ലിസ് ഷെയര്‍ എ മീല്‍ ….

കുറഞ്ഞ  വിലയില്‍ നല്ല ഭക്ഷണം. ജയില്‍ ചപ്പാത്തികളും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും കേരളത്തില്‍ ഹിറ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു. തടവുകാരുടെ ഈ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയമാനം കൈവരുന്നു. കാക്കനാട്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com