ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിലേക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കണം. നമുക്കു രക്ഷ നമ്മുടെ വീടു മാത്രമാണ്..

“രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പ് ഷൂട്ടിങ്‌ നിര്‍ത്തിയതോടെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. ഇത് ആരും നിര്‍ബന്ധിച്ചു തരുന്ന തടവല്ല. നമ്മളെ ആരും പിടിച്ചുകെട്ടി ഇടുന്നില്ല. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്ര പക്ഷികള്‍ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com