റാന്തല്‍ വിളക്ക്, മുള/ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റി : ആദിവാസി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആമസോണില്‍

വെബ് ഡസ്ക് ലോകം തന്നെ ക്യൂ നില്‍ക്കാറുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഇനി ആമസോണിലും ലഭ്യമാകും. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംരംഭകരുടെ പാരമ്പര്യ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com