ഫ്രാന്‍സിസ് കാഫ്ക – നാല് ചെറിയ കഥകള്‍

വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി എന്നും വൈകുന്നേരം തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ അയല്ക്കാരൻ എന്നോടു മല്പിടുത്തത്തിനു വരുന്നു. എനിക്കയാൾ അപരിചിതനാണ്‌; ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അയാളോടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com