സിത്താര മീട്ടിയത് സ്നേഹത്തിന്റെ പൂര്‍ണിമ

കഴിഞ്ഞ ഗുരു പൂര്‍ണിമാ ദിനത്തില്‍ നടന്നു തീര്‍ത്ത വഴികളിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ ഗായിക സിത്താര ഓര്‍മ്മകള്‍ കുടഞ്ഞെടുതപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞു വന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ  പൂര്‍ണിമ , ഗുരു പൂര്‍ണിമാ ദിനത്തിലെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com