പാത്തുവാണ് താരം, വനിതാദിനത്തിലെ മിന്നും താരം

Special Reporter   ഫാത്തിമ അസ്ല. Dream Beyond Infinity എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ യൂട്യൂബേര്‍സിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം. വീല്‍ചെയറിലിരുന്ന് അവള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാണ്. തന്‍റെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com