ഏതു വിദ്യാലയമാണ് നാം തുറക്കേണ്ടത്? : എം എം യാസിര്‍

എം എം യാസിര്‍ അക്ഷരതെറ്റില്ലാതെ എഴുതാനറിയുന്നവരേക്കാളും നമ്മുക്കാവശ്യം നീതിബോധവും പൗരബോധവുമുളള മനുഷ്യരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുള്‍ക്ക് ലളിതമായി നിയമവും ഭരണഘടനയുടെ മുഖവരയും അന്തസത്തയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ പഠിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാക്കണം.

Read more

വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിപ്പോയവർക്ക് ഓസ്കാർ വൈൽഡിന്‍റെ ഉപദേശങ്ങൾ -വിവ : വി .രവികുമാര്‍

1. മഹാനാവുക എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക എന്നുതന്നെയാണ്‌. 2. യൌവനം തിരിച്ചുകിട്ടാൻ എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാം, വ്യായാമം ചെയ്യുക, അതികാലത്തെഴുന്നേല്ക്കുക, മാന്യനാവുക ഇതെല്ലാമൊഴികെ. 3. എല്ലാറ്റിനും മിതത്വം വേണം,

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com