എന്തുകൊണ്ട് ഉഡ്താ പഞ്ചാബ്‌ …?

ഉഡ്താ പഞ്ചാബ് ഒരു സിനിമയല്ല. യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തടയാനും വെട്ടിമുറിക്കാനും ശ്രമിച്ച ഉഡ്താ പഞ്ചാബ് എന്ന സിനിമയേക്കാള്‍ ഭീകരമാണ് പഞ്ചാബെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. എന്താണ്

Read more

ഞാന്‍ കുടിച്ചത് എന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു

എന്നിലൂടെ നാടുനന്നാകുമെന്ന  അഹങ്കാരം എനിക്കില്ല , പക്ഷേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്‌ മദ്യംപകരുന്ന ഒരാളെങ്കിലും എന്‍റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാറി ചിന്തിക്കാന്‍ ഇടയായാല്‍ ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്തോഷംകൂടി കാണാനായേക്കും… “ഇതെന്‍റെ രണ്ടാം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com