അരുതായ്കകളുടെ പട്ടികയല്ല, വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ പരിരക്ഷ : ദീപ പ്രവീണ്‍

ദീപ പ്രവീണ്‍ മന്ത്രിയായാലും മനുഷ്യരായാലും ഒരു ഗർഭിണിയോട് ചെയ്യരുതാത്തത്. ************** കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റ അന്താരാഷ്ട്രായോഗദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ ലഘു ലേഖയിൽ ഗര്ഭിണികൾക്കായുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കുറിക്കാൻ തോന്നിയ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com