ഒരു മാതിരി കോപ്പിലെ ദിവസം ആയിപ്പോയി

ലഹരിക്കെതിരെ കലിപ്പ് ലുക്കിൽ ജയസൂര്യ… സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ഫേസ് ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ… …..” ഒരു മാതിരി കോപ്പിലെ ദിവസം ആയിപ്പോയി

Read more