സർക്കാർ : തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ആഹ്വാനം

സനക് മോഹൻ ഇളയ ദളപതി വിജയിയുടെ സർക്കാർ. എ ആർ മുരുകദോസും വിജയിയും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മെർസലിന് ശേഷം വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയമുള്ള സിനിമ.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com