ഓഫ് ലൈനിലും ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ഫേബ്സുക്ക് രഹസ്യമായി ചോര്‍ത്തുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും ഈ ഓപ്ഷന്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സെര്‍ച്ചുകളെല്ലാം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com