എതിർപ്പുകൾ മാറ്റി വച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ തന്നെ പറയട്ടെ; ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്നു

മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ,താങ്കളോടുള്ള അൽപ എതിർപ്പുകൾ മാറ്റി വച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ തന്നെ പറയട്ടെ; Crisis Management എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നു. ഒരു ജനതയ്ക്ക്‌ നിങ്ങളിൽ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com