കൊറോണ : ശരിയായ വാർത്തകള്‍ എവിടെകിട്ടും ?

ആഗോള മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ദേശീയ ദുരന്തമായി കേന്ദ്ര സർക്കാറും പ്രഖ്യാപിച്ച രോഗത്തെകുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗത്തെകുറിച്ചുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകളും സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങളും എവിടെ

Read more

കൊറോണ : ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ ?

എന്താണ് കൊറോണ ? കൊറോണ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വൈറസ് വഴി പകരുന്ന ഈ രോഗം ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നത്. മറ്റു കൊറോണ വൈറസുകളെപോലെതന്നെ ഇതും മൃഗങ്ങളിൽ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com