സത്യം പുറത്തുവരട്ടേ.. അതുവരെ മാധ്യമങ്ങള്‍ ക്ഷമകാണിക്കണം..

മലയാള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവിഷയമാണ് ഇപ്പോള്‍ ദിലീപ്. തന്‍റെ ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇത്തരം വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി സിനിമയെ പരാചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യമാണിതെന്ന് ദിലീപും പറയുന്നു. സിനിമാ ലോകത്തെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com