തമിഴ് നാട്ടിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കൊവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നു, ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം..

ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് 10 മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടിയാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ ആറ് പേർ ഒരു തമിഴ് ചാനലിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ്.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com