ചാര്‍ലി വീണ്ടും..?

കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ ചേരുവയും ചേര്‍ത്ത് മനുഷ്യ നന്‍മയുടെയും പ്രണയത്തിന്‍റെയും തീഷ്ണമായ കഥ പറഞ്ഞ ഉണ്ണി ആര്‍ രചിച്ച ചാര്‍ലി മലയാളക്കരയെ ഇളക്കി മറിക്കുക മാത്രമല്ല, ചാര്‍ലിക്ക്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com