എന്നെ നോക്കി ക്രൂരമായ ഒരു ആക്ഷേപ ചിരി പാസ്സാക്കിയതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു..

പണ്ടേ പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് : ” മാളികമുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ ‘ എന്ന് . ബാലചന്ദ്ര മേനോന്‍ ഞാനും ദിലീപും സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ചു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com