ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ലോക്കായി കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം : സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കലാ-സാംസ്കാരിക-സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി മോശം കാലാവസ്ഥയാണ്. ഏപ്രില്‍ മാസം മുതല്‍ ഓണം വരെ നീളുന്നതാണ് കലാകാരന്മാരുടെ സീസണ്‍. ഇതില്‍ ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളാണ് പ്രധാന

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com