ശരീരത്തിന്‍റെ നഗ്നതയെ പേടിയില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ തേടുന്നു…

മലയാളി സ്ത്രീയെ വേണം. സിനിമയില്‍ അവസരം ഉണ്ട്. അതും സനല്‍കുമാര്‍ ശശിധരന്‍റെ സിനിമയില്‍. പക്ഷെ, ശരീരത്തിന്‍റെ നഗ്നതയെ പേടിപാടില്ല. സനല്‍കുമാര്‍ ശശിധരന്‍റെ പുതിയ സിനിമയായ ഉന്മാദിയുടെ മരണത്തില്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com