കോവിഡ് കാലത്തെ ആഗോള സ്ത്രീ ജീവിതം – അന്റോണിയോ ​ഗു‌ട്ടറസ്

കൊവിഡ് പുരുഷന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു നാം ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ ഈ പക‌‍ച്ചവ്യാധി ലോകത്തെ ലിംഗപരമായ അസമത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com