പ്രിസ്മയിലകപ്പെട്ട ലോകം

Sharing is caring!

ലോകം പ്രിസ്മയുടെ മാസ്മരികതയില്‍ പെട്ടു  കഴിഞ്ഞു , നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ ഇനി ലോകോത്തര സൃഷ്ടികളെ ഒര്മപ്പെടുത്തും വിധം മനോഹരമാക്കാന്‍ ഇനി ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും ,സാല്‍വദോര്‍ ദാലിയുടെയും ,പിക്കാസോയുടെയും എല്ലാം ഇസങ്ങളിലെക്ക് ഇനി സ്വയം വഴിമാറാം .ഇപ്പോള്‍ അപ്പിള്‍ സ്റ്റോറില്‍ മാത്രം ലഭ്യമായ അപ്പിന്റെ ആന്ട്രോയ്ട് വേര്‍ഷന്‍ വൈകാതെ എത്തുമത്രേ , എന്നാ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട .

 

prisma

1080

prisma.0181e164141.original_620_622_100

f05205f401fc43033bef3581535c9829

 

1080 (2)

1080 (4)

1080 (5)

1080 (6)

1080 (3)

1080 (1)

IMG_0863-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com